Exponatura Sport: Bu özel bölüm  amatör ve profesyonel olarak sporla ilgilenen tüm kişilere yönelik doğal, organik gıdaları, fonskiyonel beslenme ve spor takviyelerini içermektedir. Spor yapan herkesin daha bilinçli, sağlıklı ve doğru beslenme ihtiyacını karşılayan bu ürünler Exponatura Sport başlığı altında fuar alanında özel olarak ayrılacak bölümde sergilenecektir.

Ayrıca bu başlık altında etkinlikler düzenlenecek ve beslenme, spor, sağlık konularında konferans programında bir oturum yer alacaktır.

Ürün Başlıkları:  Sporcu beslenme ürünleri,  fonksiyonel ürünler ve takviyeler, sağlık ve fitness ürünleri, eczane ürünleri, diyet ürünleri

Hedef Ziyaretçi: Spor merkezleri, Beslenme uzmanları, eczacılar, sağlıklı yaşam profesyonelleri, amatör ve profesyonel sporla ilgilenenler


Exponatura International Pavillon: Bu özel bölüm heyet organizasyonu ile toplu katılım yapan uluslararası firmalar için ayrılmış özel alanları içermektedir. Ülkelerin doğal, organik ve sağlıklı ürünlerini sergileyeceği bu bölüm çok sayıda farklı ürünün bir araya gelmesini ve ihracat-ithalat bağlantılarının yapılmasını sağlayacaktır.

 Ürün Başlıkları:  Doğal ve organik ürünler, geleneksel içecek ve yiyecekler, alternatif tedaviler, doğal takviyeler, sağlıklı doğal tedaviler

Hedef Ziyaretçi:  İthalatçılar, ihracatçılar, toptancılar, perakendeciler, distribütörler, doğal ürün mağaza sahipleri, tarımsal işletme yöneticileri, sağlık uzmanları, kozmetik uzmanları


Exponatura Shop:  Profesyonel sektör ziyaretçilerine odaklı,  B2B iş platformu sunarak iş bağlantıları yapılmasını sağlayan Exponatura TOBB’un belirlemiş olduğu karar çerçevesinde fuar alanının %20 sini geçmeyecek şekilde özel bir satış alanı oluşturacaktır. Bu özel bölüm firmaların ziyaretçi ve tüketicilere direk ürünlerinin satışını gerçekleştirdiği doğal ve organik ürünler satış alanını kapsamaktadır. Fuar alanının belirli bir bölümünde özel olarak oluşturulacak bu alanda firmalar hedefledikleri satışı yapabileceklerdir.

Ürün Başlıkları: Doğal ve organik gıdalar ve ürünler, doğal ve organik kozmetikler, tedavi edici bitkisel ürünler

Hedef Ziyaretçi: Organik gıda tüketicileri, doğal ürün üreticileri, sağlıklı ürün mağaza sahipleri, kozmetik uzmanları, toptancılar, perakendeciler